loader image

СР | EN

Епитрахиљ из Крушедола

Епитрахиљ је израђен од атлас свиле, украшен техником златовеза златним, сребрним и свиленим нитима и бисерним зрнима. На обе поле епитрахиља приказани су Велики празници, док је у горњем делу епитрахиља, у кружном медаљону извезен допојасни лик Христа.
Детаљи ↓

Аутор:

Порекло:

Датирање:

Техника израде:

Непознат
Манастир Крушедол
15. век
Златовез

Период:

Збирка:

Инвентарни број:

Поствизантијски
Текстил
МСПЦ 4759