loader image

СР | EN

Делатност

Поред основне музејске делатности заштите, пописивања и излагања вредних предмета црквено-уметничке намене, приоритет Музеја су и њихова научна обрада, дигитализација збирки…

Mузеј Српске Православне Цркве баштини богато покретно наслеђе Српске Православне Цркве. У својим фондовима чува око 30.000 експоната, разврстаних у више збирки. Највећи број предмета чине црквене драгоцености које су имале свој дуг пут, често се селећи посебно приликом Сеоба, када су многе однете у фрушкогорске манастире. За време Другог светског рата велики број ових предмета однет је у Загреб, да би 1946. године били враћени у Београд. Значајан  број предмета прикупили су оснивачи Музеја, проф. др Радослав Грујић и проф. др Лазар Мирковић, као и бројни дародаваци, а одређени број предмета је откупљен. Посебно вредан део фонда Музеја чини Оставина Радослава Грујића, која сама представља мали музеј будући да поседује вредну збирку рукописних и штампаних књига, докумената и архивалија, икона и дела примењене уметности.

 

Група крстова из Пећке патријаршије

Од оснивања до данас Музеј као институција Српске Православне Цркве и њена централна ризница афирмише трајне вредности црквене историје и уметности српског народа кроз векове. Предмети из фонда Музеја систематски се обрађују према савременим музеолошким принципима и методама. Музеј Српске Православне Цркве поседује сопствени информациони систем документовања збирки и колекција. У последњих неколико деценија Музеј активно спроводи пројекте дигитализације, како би се употребом савремених технологија унапредила заштита и презентација експоната Музеја. У циљу представљања и приближавања богатог духовног, културног и уметничког наслеђа Српске Православне Цркве широј јавности, Музеј користи дигиталне платформе и друштвене мреже.

Изложба Осам векова уметности под окриљем Српске православне цркве

Своју делатност  Mузеј остварује и кроз просветно-педагошки рад и  сарадњу са образовним установама, стручним вођењима кроз сталну поставку и изложбама. Сарађује са бројним  установама и институцијама, научним радницима, истраживачима и појединцима. Учинивши доступним музејске предмете и архивску грађу, Музеј је учествовао у настанку бројних публикација.