loader image

СР | EN

За истраживаче

Музеј Српске Православне Цркве отворен је за све стручњаке и истраживаче који су претходно поднели молбу таксирану са 100 динара и предочили ваљани разлог за рад са грађом у поседу Музеја. Управа Музеја молбу прослеђује Светом Архијерејском Синоду Српске Православне Цркве, који доноси коначну одлуку о одобравању молиоцу да приступи грађи.

Приликом рада у Музеју, истраживач је дужан да се придржава свих правила које ће му овлашћено лице Музеја саопштити.