loader image

СР | EN

Краљ Владислав, Милешева

oко 1223. године
Ктиторска композиција је насликана на јужном зиду западног травеја наоса. Владислав је одевен у дугу белу хаљину украшену златним круговима са великим шестолатичним цветовима. Преко носи црвену хламиду са белим круговима у којима су двоглави орлови. Кругови су изведени шестаром, док је мотив двоглавог орла сликан слободном руком.