Највреднија реликвија Музеја Српске Православне Цркве

Једна од најзначајнијих средњовековних реликвија српског народа чува се у Музеју Српске Православне Цркве. У питању је свечана одора Светог кнеза и великомученика Лазара Хребељановића који је погинуо у бици са Турцима на Косову 1389. године. Нажалост, нису сачувани историјски извори из времена Косовске битке или непосредно после ње у којима се помиње свечана одора […]

Музeј Српске Православне Цркве

…На 214 страна приказани су историја музеја, делатност музеја као централне ризнице Српске Православне Цркве, као и најзначајнија дела из сталне поставке. Део каталога посвећен је представљању збирки Музеја СПЦ…